Equip humà

Managing

 • Carlos Forteza Garau, managing director
 • Mònica Pérez Blanquer, deputy director
 • Margalida Amengual, secretary

Production

 • Miquel Martorell, cap d'área
 • Juan F. González

Communication

 • Bartomeu Homar, cap d'àrea

Thecnical Area

 • Sebastià Amoròs Pinya, cap d'àrea
 • Antoni Salom Durán
 • Alfredo Pino Timoner
 • Bernat Damians Janes
 • Tòfol Sbert Pizà
 • Pau Tarongí Saleta
 • Joan A. Terrassa Amengual
 • Rafel Joan Salleras
 • Mariano Meca Martínez
 • Guillem Terrassa Amengual
 • Diego Fuentes Sastre
 • Josep Lluís Maroto

Administration

 • Eva Maria Martínez Galiano, cap d'àrea
 • Eugenia Marina Travería
 • Francisca Martínez Carretero
 • Catalina Abellán Carbonell
 • Fernando Soberats, cap de manteniment
 • Francisco Canet

Teatre Principal Choirs

 • Pere Victor Rado Bauza, director del cor titular i del Juvenil
 • Francesca Mir Pizà, directora del cor Infantil
 • Margalida Ripoll Moyà, directora del cor Petitons
 • Carles Pujols Gómez, professor de teatre dels cors Infantil i Juvenil
 • Vicenç Torres Salas, professor de teatre del cor Petitons
 • Manuel Velasco, professor de tècnica vocal

External services and partners

 • Paula León, assistent d'escena
 • Cristina Delgado (Brújula), màrqueting i comunicació digital
 • Atlas, imatge gràfica
 • Hexel Event, acomodació i auxiliars de taquilla
 • MEVISA, seguretat i vigilància
 • Tomgar, neteja