Patronat de la fundació

Patronat de la Fundació

El Teatre Principal té l'estructura administrativa de fundació, que està regida per un patronat. A continuació podeu veure els diferents membres que integren aquest patronat.
 • President: Hble. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de Mallorca
 • Vicepresident: Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Secretari i director gerent: Hble. Sr. Carlos Forteza Garau

Vocals

 • Hble. Sr.  Joan Rotger Seguí (PP)
 • Hble. Sra. Catalina Cirer Adrover (PP)
 • Hble. Sr.   Miquel Àngel Coll Canyelles (PSOE)
 • Hble. Sr.   Mercè Bujosa Estarellas (Més)
 • Hble. Sr.   Iván Sevillano (Podem Mallorca)
 • Hble. Sr.   Antoni Pastor (El Pi)
 • Hble. Sra.   Catalina Serra (Ciudadanos)
 • Hble. Sra. Ruth Mateu. Suplent: Jaume Gomila Saura (Govern de les Illes Balears)
 • Hble. Sr.  José Hila Vargas. Suplent: Miquel Perelló Oliver (Ajuntament de Palma)