Sales del teatre

Sala Gran

Sala Gran

És la sala històrica del Teatre Principal i té una capacitat màxima de 833 espectadors. El seu escenari està dotat dels darrers avanços tecnològics en material escènic i s’ha instal·lat un fossat amb sistema hidràulic. L’escenari s’ha ampliat, gràcies a l’última reforma, de 14 a 23 metres el que permet plantejar qualsevol tipus d’espectacle. Està dividida en platea, llotges de platea, llotges de primer pis, llotges de segon pis, llotges de tercer pis, amfiteatre al quart pis i galeries.

Sala Petita

Sala Petita

Situada a sobre la platea de la Sala Gran, té una capacitat de 144 espectadors. És una sala que també compta amb tots els avançaments tècnics en matèria escènica i per tant molt adequada per a espectacles de petit format, lectures dramatitzades, música de cambra, conferències, petits concerts, recitals de poesia etc. Disposa d’una estructura de tubs en el sostre amb 40 circuits regulats per a il·luminació i permet diferents configuracions en matèria audiovisual.