Coproducció amb Res de Res i el Festival GrecCoproducción con Res de Res y el Festival Grec