Propostes artístiques

Per fer-nos arribar les vostres propostes artístiques, podeu preparar la documentació i  enviar-les amb aquests formularis. Així estareu segurs que les hem rebudes i seran tingudes en compte de cara a la futura programació. Les propostes per a la temporada 20-21 poden enviar-se fins dia 10 de febrer de 2020. A partir de llavors s'elaborarà la programació, que es presentarà abans de setembre.

Propostes de producció pública:
https://forms.gle/<wbr/>211GLZ8iv37VSRMo9

Propostes de coproducció amb companyies o productores privades:
https://forms.gle/<wbr/>pxmC4Lb3EpBjQYRs9

Propostes d'exhibició, tant per Sala Gran com per Sala Petita:
https://forms.gle/<wbr/>J46UT3qDBwRcSWoe9

Per a més informació, podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: projectes@teatreprincipal.com

ATENCIÓ!

Atesa la declaració d’estat d’alarma a l'estat espanyol, queden suspesos i interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments administratius que la Fundació Teatre Principal de Palma duu a terme com a Ens del Sector Públic, mentre tingui vigència la situació d’estat d’alarma, a excepció dels procediments i resolucions que es refereixin a situacions vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

Quan finalitzi la suspensió la Fundació informarà sobre la represa dels terminis i procediments i, en cas que sigui necessari, publicarà noves dates i terminis que afectin la tramitació de procediments administratius.

Aquestes mesures figuren a la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 (link directe al  BOE).