Dissabte 22 desembre 2018

El patronat de la FTPP aprova el pressupost de 2019, un 3% més alt que el de 2018

Prop d’un milió d’euros es destinarà a producció pròpia

El Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma va aprovar, entre d’altres qüestions, el pressupost que gestionarà la institució escènica durant el proper any 2019.

Aquest pressupost serà de 5.556.535,60 euros, una xifra que suposa un 3% més alta que la de 2018, i que ve a consolidar una línia de feina sostinguda des que l’actual direcció del Teatre Principal es va fer càrrec de la institució la primavera de 2016.

Així, amb l’aprovació per part del Patronat tant del pressupost, el Teatre Principal destinarà 1.975.520 euros a la seva activitat artística, d’aquesta quantitat prop de 1.000.000 euros es destinarà a produccions i coproduccions pròpies en l’àmbit del teatre, la música i la dansa.

El Patronat ha aprovat també el Pla d’Activitats per 2019, un ampli i ambiciós document que serà el full de ruta de la gestió del Teatre Principal al llarg del proper any i que continua en la línia d’acció iniciada per Carlos Forteza i el seu equip. Per a fer possible aquest pla, el Teatre Principal té unes línies estratègiques, tant en la gestió com en la part d’activitat artística.

Entre les línies estratègiques que regiran l’activitat artística del Teatre Principal durant l’any 2019 hi destaquen:

Apropar al Teatre Principal un sector de públic no habitual en els espais escènics: l’adolescència i la primera joventut i convidar-los a participar en una programació especial  i una implicació activa en la seva  execució i comunicació.

• Una evolució de la política de coproduccions i la creació de xarxes replicant el model de la dissenyada per l’espectacle Refugi, on s’incentiva que centres teatrals de totes les illes de la comunitat autònoma balear s’inicien com a productors i es comprometin a la distribució de la proposta des del seu disseny.

• Transformar la convocatòria de coproduccions de text i nous llenguatges, en una única convocatòria d’Arts Vives, més ampla  que  permeti  que  es  presentin  projectes  de  diferents  formats  i gèneres, incloent el circ i la dansa, exclosos fins ara de les convocatòries de coproducció. 

Sumar als projectes d’investigació i residències de C.IN.E a Sineu (àmbit nous llenguatges i circ) i EiMA a Maria de la Salut (àmbit de dansa) un altre centre de creació a l’àmbit de la programació familiar, Sa Xerxa de Teatre Infantil i juvenil a Vilafranca.

• Destacar  que a  l’àmbit  de  la  dramatúrgia,  s’ha  decidit  en  consens  amb l’Associació de Dramaturgs de les Illes Balears, que les activitats d’impuls de la investigació es facin directament a través del Teatre Principal. Es tracta de la segona edició del Premi Mallorca de Dramatúrgia i la convocatòria  de  dues  beques  d’autor/a  resident en període semestral (gener- juny / juliol-desembre). 

Intensificar l’activitat regular del Cor del Teatre Principal, així com la seva formació, destacant la Gira de Nadal, que la formació realitzarà aquestes festes, amb motiu del seu 35 aniversari, per Calvià, Pollença i Artà.

Ampliació i consolidació de la programació pedagògica: la creació de nous  públics  representa  un  objectiu  primordial  del Teatre  Principal.  Per això, el Principal està progressivament establint una relació directa amb els  centres  educatius  oferint  als  espais  funcions  escolars  específiques matinals  tant  de  primària  com  de  secundaria  al  llarg  de  tot  2019.  

Fomentar les jornades professionals. Tenint en consideració l’èxit de convocatòria de les Jornades d’inclusió a les Arts Escèniques que es van  organitzar  el  setembre  de  2018 es  donarà continuïtat  a  aquest  projecte,  organitzant  una  segona  edició  el  setembre  de 2019, així com impulsar programes específics per la millora de l’accessibilitat del TP que tinguin com a punt de partida aquestes jornades professionals. D’altra  banda  també  es  mantindrà  la  col·laboració  amb  jornades  professionals organitzades des dels centres de residència i/o altres entitats col·laboradores.

Donar continuïtat al projecte Mallorca Cultura, una mostra de projectes no professionals que s’organitzarà al mes de juny i que pretén donar visibilitat i suport  a  aquells  projectes  de  tots  els  àmbits  de  creació  (música,  teatre,  circ  o dansa)  que  han  nascut  de  col·lectius  no  professionals  i  que  han  contribuït a generar canvis socials, educatius o culturals en els seus entorns més propers.

Renovar  l’adhesió del TP al  Programa Platea, que es va iniciar el 2017, i que ha suposat un estalvi el 2018 per a la programació de 8 propostes  d’aproximadament  46.500€ i de 66.250€ el 2017 per la programació de 10 propostes.

Aquestes són les línies estratègiques en l’àmbit de l’activitat cultural i artística. Però durant l’any 2019, el Teatre Principal també centrarà els seus esforços en fer més eficient i funcional la gestió. Per a aconseguir-ho seguirà aquestes directrius:

Adaptació  de  la  contractació  a  la  nova  legislació  de  contractació pública estipulant protocols administratius interdepartamentals que millorin la planificació, l’eficiència i la transparència.

Finalització de la RLT i reestructuració de l’organigrama, el que suposarà un creixement progressiu de la plantilla amb llocs de feina especialitzats, especialment en l’àrea de sala i atenció al públic. 

Modificació dels estatuts de la Fundació Teatre Principal de Palma que permetin la modernització de l’objecte social de la FTPP, i que reguli les places direcció, la seva selecció i la seva contractació.

Traslladar l’actual magatzem que la FTPP té al polígon de Son Castelló a un nou magatzem a Son Tous cedit pel Govern de les Illes Balears en col·laboració amb el Ministerio de Defensa. 

Coordinació interdepartamental per millorar l’eficiència dels processos  i  la  comunicació  eficaç entre els diferents  col·lectius d’usuaris i participants. Es tracta d’aplicar una fórmula de diàleg permanent, ben igual que es fa entre els diferents departaments de la Fundació, amb altres col·lectius i àrees de treball del TP, com el Cor o el personal extern de sala.Notícies