COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK COOKIE_INFO_OK

Perfil del contractant

Licitacions

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 53 del Reial decret Legislatiu 3/2011, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prestacions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació.

Poder adjudicador
Fundació Teatre Principal de Palma
Instruccions (pdf)
Òrgan contractant
President de la fundació
Taula de contractació
  • President: Director Gerent
  • Secretari: Secretari tècnic de vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
  • Vocal: Responsable de l'àrea econòmica financera
  • Vocal: Responsable de l'àrea al fet que es refereix la contractació

Tipus de contractació

Tipus de contractació

Expedient:
SERVEI D'IMPRESSIÓ DE PECES GRÀFIQUES PER A LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL
Tipus de contractació:
Serveis

Entitat adjudicadora

Organisme:
Fundació Teatre Principal de Palma
Dependència que tramita l'expedient:
Direcció - Gerència
Nombre d'expedient:
SERVEI D'IMPRESSIÓ DE PECES GRÀFIQUES PER A LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
IMPRESSIÓ DE PECES GRÀFIQUES PER A LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL
Lloc de lliurament:
Oficines Teatre Principal de Palma (5é pis)
Termini lliurament:
09/04/2018
Hora:
14:00

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
ORDINÀRIA
Procediment:
Negociada
Base imposable:
28925,00
IVA:
6074,25
Total:
34999,25
Garantia provisional:
0 %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
8 de abril de 2018

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
8 de abril de 2018

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
P.J DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES
Plec clàusules administratives particulars:
Descarregar pdf
Plec prescripcions tècniques:
Descarregar pdf

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
09/04/2018
Hora límit:
14:00
Documentació a:
Web Teatre Principal de Palma
Entitat:
Fundació Teatre Principal
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
60 dies
Admissió de variants:

Obertura d'ofertes

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Data:
09/04/2018
Hora:
14:00

Tipus de contractació

Expedient:
SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Tipus de contractació:
Subministraments

Entitat adjudicadora

Organisme:
Fundació Teatre Principal de Palma
Dependència que tramita l'expedient:
Direcció - Gerència
Nombre d'expedient:
SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Lloc de lliurament:
Oficines Teatre Principal de Palma (5é pis)
Termini lliurament:
09/04/2018
Hora:
14:00

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
ORDINÀRIA
Procediment:
Negociada
Base imposable:
36600,00
IVA:
7686,00
Total:
44286,00
Garantia provisional:
0 %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
8 de març de 2018

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
8 de març de 2018

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
P.J DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES
Plec clàusules administratives particulars:
Descarregar pdf
Plec prescripcions tècniques:
Descarregar pdf

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
09/04/2018
Hora límit:
14:00
Documentació a:
Web Teatre Principal de Palma
Entitat:
Fundació Teatre Principal
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
60 dies
Admissió de variants:

Obertura d'ofertes

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
PALMA
C.P.:
07003
Data:
09/04/2018
Hora:
14:00

Tipus de contractació

Expedient:
SERVEI DE COMUNICACIÓ DIGITAL I MARKETING DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Tipus de contractació:
Serveis

Entitat adjudicadora

Organisme:
Fundació Teatre Principal de Palma
Dependència que tramita l'expedient:
Direcció - Gerència
Nombre d'expedient:
SERVEI DE COMUNICACIÓ DIGITAL I MARKETING DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
Establir les estratègies i la gestió de la comunicació digital, les xarxes socials i el màrqueting (apartat 3)
Lloc de lliurament:
Oficines Teatre Principal de Palma (5é pis)
Termini lliurament:
09/04/2018
Hora:
14:00

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
ORDINÀRIA
Procediment:
Negociada
Base imposable:
38429,75
IVA:
8070,25
Total:
46500,00
Garantia provisional:
0 %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
8 de abril de 2018

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
8 de abril de 2018

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
P.J DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES
Plec clàusules administratives particulars:
Descarregar pdf
Plec prescripcions tècniques:
Descarregar pdf

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
09/04/2018
Hora límit:
14:00
Documentació a:
Web Teatre Principal
Entitat:
Fundació Teatre Principal
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
60 dies
Admissió de variants:

Obertura d'ofertes

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Data:
09/04/2018
Hora:
14:00

No existeixen adjudicacions d'aquest tipus

Referència: 2017 001 SERV
Expedient: SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀCIA DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: ASTRA SISTEMAS S.A
Pressupost: 191180,76 €
Vigència: 1 any
Documentació extra:

Referència: 2017 002 SERV
Expedient: SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: HEXEL BALEAR DE MARKETING, PROMOCION Y MERCHANDISING S.L
Pressupost: 111214,49 €
Vigència: 11 mesos
Documentació extra:
Adjudicación - SUMINISTRAMENT D'EQUIP AUDIOVISUAL PER TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 002 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT D'EQUIP AUDIOVISUAL PER TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: AICO SERVICIOS AUDIOVISUALES
Pressupost: 62382,75 €
Vigència: -
Documentació extra:

Adjudicación - SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 004 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: STONEX SHOW LIGHTING,SL
Pressupost: 35316,75 €
Vigència: PUNTUAL
Documentació extra:

Adjudicación - SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 003 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: DESERT
Pressupost: 0,00 €
Vigència: -
Documentació extra: