Renúncia de responsabilitat de cookies

Accepto Aquest lloc web guarda petits fragments d'informació (cookies) en el teu dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Vostè pot desactivar l'ús de cookies modificant la configuració del seu navegador. En navegar pel nostre lloc web sense canviar la configuració del navegador vostè ens està autoritzant a emmagatzemar aquesta informació en el seu dispositiu.

Perfil del contractant

Licitacions

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 53 del Reial decret Legislatiu 3/2011, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prestacions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació.

Poder adjudicador
Fundació Teatre Principal de Palma
Instruccions (pdf)
Òrgan contractant
President de la fundació
Taula de contractació
  • President: Director Gerent
  • Secretari: Secretari tècnic de vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
  • Vocal: Responsable de l'àrea econòmica financera
  • Vocal: Responsable de l'àrea al fet que es refereix la contractació

Tipus de contractació

Tipus de contractació

Expedient:
SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Tipus de contractació:
Subministraments

Entitat adjudicadora

Organisme:
Fundació Teatre Principal de Palma
Dependència que tramita l'expedient:
Direcció - Gerència
Nombre d'expedient:
SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
P.2 del Plec de Prescripcions Tècniques
Lloc de lliurament:
Oficines Teatre Principal de Palma (5é pis)
Termini lliurament:
04/10/2017
Hora:
14:00

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
URGENT
Procediment:
Tancat
Base imposable:
31600,00
IVA:
6636,00
Total:
38236,00
Garantia provisional:
0 %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
3 de octubre de 2017

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
3 de octubre de 2017

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
PUNT F DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Plec clàusules administratives particulars:
Descarregar pdf
Plec prescripcions tècniques:
Descarregar pdf

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
04/10/2017
Hora límit:
14:00
Documentació a:
Teatre Principal de Palma
Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
Oferta no modificable
Admissió de variants:
No

Obertura d'ofertes

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Data:
04/10/2017
Hora:
14:00

Tipus de contractació

Expedient:
SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Tipus de contractació:
Subministraments

Entitat adjudicadora

Organisme:
Fundació Teatre Principal de Palma
Dependència que tramita l'expedient:
Direcció - Gerència
Nombre d'expedient:
SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
P.2 del Plec de Prescripcions Tècniques
Lloc de lliurament:
Oficines Teatre Principal de Palma (5é pis)
Termini lliurament:
04/10/2017
Hora:
14:00

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
URGENT
Procediment:
Tancat
Base imposable:
25600,00
IVA:
5376,00
Total:
30976,00
Garantia provisional:
0 %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
3 de octubre de 2017

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint Localitat: Palma de Mallorca C.P.: 07001 Horari: 9:00-14:00 hores
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores (de dilluns a divendres)
Data límit d'obtenció de documents i informació:
3 de octubre de 2017

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
PUNT F DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Plec clàusules administratives particulars:
Descarregar pdf
Plec prescripcions tècniques:
Descarregar pdf

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
04/10/2017
Hora límit:
14:00
Documentació a:
Teatre Principal de Palma
Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Horari:
9:00-14:00 hores
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
Oferta no modificable
Admissió de variants:
No

Obertura d'ofertes

Entitat:
Fundació Teatre Principal de Palma
Domicili:
Carrer Riera nº2, Quint
Localitat:
Palma
C.P.:
07003
Data:
04/10/2017
Hora:
14:00

No existeixen adjudicacions d'aquest tipus

Referència: 2017 001 SERV
Expedient: SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀCIA DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: ASTRA SISTEMAS S.A
Pressupost: 191180,76 €
Vigència: 1 any
Documentació extra: Plec clàusules administratives particulars
Plec prescripcions tècniques
proposta-de-resolucio.pdf

Referència: 2017 002 SERV
Expedient: SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: HEXEL BALEAR DE MARKETING, PROMOCION Y MERCHANDISING S.L
Pressupost: 111214,49 €
Vigència: 11 mesos
Documentació extra: Plec clàusules administratives particulars
Plec prescripcions tècniques
Puntuació sobre B
acord-adjudicacio-signat.pdf
Referència: 2017 002 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT D'EQUIP AUDIOVISUAL PER TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: AICO SERVICIOS AUDIOVISUALES
Pressupost: 62382,75 €
Vigència: -
Documentació extra: Plec clàusules administratives particulars
Plec prescripcions tècniques
proposta-de-resolucio.pdf