Cors i Aula oberta del Teatre

Els cors són una institució dins el Teatre, i la seva activitat té la seva pròpia dinàmica amb la participació en produccions corals i líriques. A més dels assajos musicals, també reben formació escènica. Aquest curs, els grups de teatre s’obriran també a alumnes que no pertanyin als cors, de manera que es crearan dos grups més anomenats Aula oberta per a les edats infantil i juvenil.

Més informació: 971 219 699  / educa@teatreprincipal.com