May 10, 2023

El Principal homologa les condicions laborals dels seus treballadors a les del Consell

El patronat de la Fundació ratifica l’acord dels representants sindicals i la direcció del teatre sobre el conveni col·lectiu

El patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma ha celebrat avui matí la darrera reunió d’aquesta legislatura per aprovar, entre altres punts, els comptes anuals de la institució, la programació corresponent a setembre de 2023 fins a gener de 2024 i ha ratificat el primer conveni col·lectiu, que fou acordat entre els representants sindicals dels treballadors (CCOO i UGT) i la direcció del teatre la passada setmana. És de destacar que en tots els punts de l’ordre del dia no hi ha hagut vots en contra.

Podeu veure aquí la roda de premsa sencera. 

El nou conveni col·lectiu, que ha estat ratificat per unanimitat per part de tot el patronat, homologa els drets i deures dels treballadors al marc laboral del Consell de Mallorca, i els adapta a la realitat de les exigències de feina d’un espai escènic. Cal recordar, que la Fundació Teatre Principal de Palma és un ens del sector públic instrumental del Consell de Mallorca, sotmesa al dret laboral privat i, per tant, ha d’ordenar les seves relacions laborals de manera pròpia.

Amb el nou conveni, aspectes com la promoció i formació del seu personal, horaris nocturns i en festius, gires i altres aspectes vinculats a l’activitat escènica del teatre que necessitaven ser desenvolupats es veuen reflectits ara en un marc que regula aquestes qüestions, entre d’altres. 

Aquest primer conveni col·lectiu és el fruit d’un procés iniciat fa quatre anys quan es reclamà per part de la representació sindical una nova ordenació dels recursos humans que afectava la plantilla del TP. Des de llavors, s’ha dut a terme una intensa feina d’ordenació del llocs de treball que ha tingut distintes accions encaminades a reconèixer i millorar la realitat laboral al Teatre Principal com el reconeixement de la fixesa de part de la plantilla, la creació de borses de treball més transparents, la dotació de més efectius i pressupost de personal, selecció de nou personal de plantilla amb bases negociades i un procés d’estabilització pública de llocs de feina.

Bel Busquets, vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política lingüística, ha destacat “la feina continuada dels representants sindicals i la direcció del teatre des de fa quatre anys”, el que ha permès arribar a aquest acord.

Per part seva, Josep R. Cerdà ha destacat que “durant anys el Teatre Principal ha estat un focus de conflictivitat laboral”, una època ja superada gràcies al nou conveni col·lectiu, un acord que per al director del Teatre Principal obri la porta “a altres institucions culturals que puguin regular la feina dels seus treballadors”.

Paraules semblants ha tengut Jordi Creuhet, secretari d'acció sindical de la Federació de Serveis Públics d'UGT, que veu en aquest acord “un punt de partida a partir del qual poguem fer feina junts i assolir noves metes”.

En un altre punt de l’ordre del dia, el patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma ha aprovat la programació de la nova temporada, entre setembre de 2023 i gener de 2024, una programació que es donarà a conèixer el proper 24 de maig. Així mateix, el patronat ha aprovat per unanimitat autoritzar la venda d’entrades per a la nova temporada, inclosos els espectacles de la XXXVIII Temporada d’Òpera.

El patronat, integrat per tots els grups polítics que conformen el Consell de Mallorca així com per representants de l’Ajuntament Palma i del Govern de les Illes Balears, ha aprovat també el tancament dels comptes anuals de 2022. En aquest sentit, Catalina Cirer i Margalida Roig, representants de Partit Popular i Ciutadans respectivament, han volgut felicitar a l’actual direcció del Teatre Principal per la feina feta i per aconseguir un gran acord amb els treballadors.


News