Music Great Hall

September

Marco Mezquida

Piano Solo

Marco Mezquida

Season:

2016/2017

September, 30

8:30 p.m.

Duration

75 minutes

Price

12 euros

Marco Mezquida és un dels artistes més complets de la seva generació. El concert està vertebrat per composicions i improvisacions que es nodreixen de la història de la música: Des del Renaixement fins a la música contemporània per a piano del segle XX, l’arpa, harmonies del jazz i improvisació lliure.

Piano

Marco Mezquida

Piano

Marco Mezquida

Share: