Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Work with us

The Teatre Principal de Palma has established a new system of temporary contracting that consists of job banks corresponding to various professional profiles that are aimed at covering the work needs that will result from the artistic activity that shall take place throughout 2017.

Those interested can consult the requirements and conditions of each professional profile in the attached files. CVs have to be registered at the Teatre Principal, between 9am and 2pm from Monday to Friday. If you have any doubts or queries, you can send an email to borsins@teatreprincipal.com
 

Period opened until: Nov. 21, 2017

La Fundació Teatre Principal de Palma ha convocat un procés de selecció del cap de l'àrea d'Administració i Serveis Generals. La data límit de presentació de sol·licituds acaba el 21 de novembre. En el segon arxiu adjunt trobareu la Convocatòria del procés de selecció del cap d'àrea d'Administració, Bases per a la contractació, el document d'Autobaremació i la Sol·licitud per participar en el procés de selecció. El Tribunal Qualificador, constituit el passat 31 d'octubre, està format per Ana Catalán Carrera, presidenta; Bartomeu Homar Bestard, vocal que actua com a secretari; i María Luisa Moro Velasco, vocal. El Tribunal qualificador, reunit el passat 28 de novembre, després de revisar que les sol·licituds presentades compleixin amb els requisits que figuren a les bases de la convocatòria, ha elaborat la llista d'aspirants admesos i la llista d'aspirants exclosos del procés de selecció per a la provisió, mitjançant contactació de caràcter laboral, del cap de l'Àrea d'Administració i Serveis Generals de la Fundació Teatre Principal de Palma. Podeu consultar la llista en el primer document adjunt.

Period opened until: June 30, 2018

Period opened until: June 30, 2018

Period opened until: June 30, 2018

Period opened until: June 30, 2018

Period opened until: June 30, 2018

Period opened until: June 30, 2018

Period opened until: June 30, 2018