Treballa amb nosaltres

El Teatre Principal de Palma ha establert un nou sistema de contractació temporal consistent en borses de treball corresponents a diversos perfils professionals a través dels quals es vol cobrir les necessitats laborals que es derivaran de l'activitat artística que es desenvolupi al llarg de l'any 2019.

Les persones interessades poden consultar en els arxius adjunts els requeriments i condicions de cada perfil professional. Els Curriculums Vitae s'han de registrar en el Teatre Principal, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Si teniu algun dubte o alguna consulta que formular, podeu enviar un correu electrònic a borsins@teatreprincipal.com.

A més, el Teatre Principal treu a concurs la plaça del cap de l'àrea d'administració i serveis generals de la Fundació Teatre Principal de Palma, un procés de selecció les bases del qual podeu consultar tot seguit.

Termini obert fins a: 30 de maig de 2019

proc-seleccio-mosso-doficis.pdf

Termini obert fins a: 7 de setembre de 2018

oficial-1a-de-manteniment.pdf

Termini obert fins a: 28 de novembre de 2018

Es cerca un administratiu per contracte d'obra i servei per a cobertura urgent al àrea d'Administración i SSGG.

borsi-administratiu-area-contractacio-publica1.pdf

acta-de-seleccio.pdf

Termini obert fins a: 25 de juliol de 2019

Selecció de periodista o publicista per cobrir els serveis de comunicació digital i màrqueting

borsi-coordinadora-de-larea-de-comunicacio.pdf

Termini obert fins a: 21 de novembre de 2017

La Fundació Teatre Principal de Palma ha convocat un procés de selecció del cap de l'àrea d'Administració i Serveis Generals. La data límit de presentació de sol·licituds va ser el 21 de novembre. En el segon arxiu adjunt trobareu la Convocatòria del procés de selecció del cap d'àrea d'Administració, Bases per a la contractació, el document d'Autobaremació i la Sol·licitud per participar en el procés de selecció.

El Tribunal Qualificador, constituit el passat 31 d'octubre, està format per Ana Catalán Carrera, presidenta; Bartomeu Homar Bestard, vocal que actua com a secretari; i María Luisa Moro Velasco, vocal.

El Tribunal qualificador, reunit el passat 28 de novembre, després de revisar que les sol·licituds presentades compleixin amb els requisits que figuren a les bases de la convocatòria, ha elaborat la llista d'aspirants admesos i la llista d'aspirants exclosos del procés de selecció per a la provisió, mitjançant contactació de caràcter laboral, del cap de l'Àrea d'Administració i Serveis Generals de la Fundació Teatre Principal de Palma. Podeu consultar la llista en el primer document adjunt.

El Tribunal Qualificador s'ha reunit per fer la baremació de cada sol·licitud dels aspirants admesos. En els documents adjunts podeu consultar el resultat.

El Tribunal Qualificador s'ha reunit el 22 de gener per tractar les esmenes dels aspirants. Ho podeu consultar a l'acta n 4 i a l'Annex 1 de l'acta.

El Tribunal qualificador de selecció del cap de l'Àrea d'Administració i Serveis Generals de la Fundació Teatre Principal de Palma ha conclós el procés. Podeu consultar els resultats en el document adjunt Resolució cap d'Admnistració.

annex-1-acta-4-baremacio-ponderada-definitiva-22-de-gener.pdf

resolucio-cap-area-administracio.pdf

anex-4-web-tp.pdf

anex-2-web-tp.pdf

documentacio-tp.pdf

llistat-definitiu-admesos-i-exclosos-tp.pdf

baremacio-tp.pdf

acta-n3.pdf

acta-n4.pdf

Termini obert fins a: 31 de desembre de 2019

administratiu_tp.pdf

Termini obert fins a: 31 de desembre de 2019

auxiliar_administratiu_tp.pdf

Termini obert fins a: 31 de desembre de 2019

modista_tp.pdf

Termini obert fins a: 31 de desembre de 2019

ajudant_modista_tp.pdf

Termini obert fins a: 31 de desembre de 2019

Termini obert fins a: 31 de desembre de 2019