Equip Humà

La gestió del Teatre Principal està en mans d'un equip humà diversificat en diferents àrees. A continuació teniu una relació de l'organigrama del Teatre.

Sra. Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, Presidenta
Sra. Bel Busquets, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Política Lingüística, Vicepresidenta
Sr. Josep R. Cerdà, Secretari i director gerent

 
Vocals
Sr. Jaume Tortella (PSOE)
Sra. Catalina Cirer (PP)
Sr. Guillem Balboa (Més)
Sra. Magdalena Gelabert (Podem Mallorca)
Sra. Francisca Mora (El Pi)
Sra. Margalida Isabel Roig Catany (Ciudadanos)
Sra. María Cristina Macías (Vox)
Sra. Catalina Solivellas (Govern de les Illes Balears)
Sr. José Hila (Ajuntament de Palma)
Sr. Antoni Noguera (suplent Ajuntament de Palma)
 

Josep R. Cerdà, director gerent

Marta Ferré, directora adjunta

direccio@teatreprincipal.com

Miquel Martorell, cap d'àrea

Juan F. González

Jaume Fiol

produccio@teatreprincipal.com

Bartomeu Homar, cap d'àrea

Anna Murillo

MPau Ruiz

comunicacio@teatreprincipal.com

Sebastià Amoròs Pinya, cap d'àrea

Bernat Damians, cap d'escenari

Marga Amengual

Alfredo Pino

Rafel Juan

Mariano Meca

Joan A. Terrasa

Antoni Salom

Guiem Terrasa

Diego Fuentes

Tòfol Sbert

Pau Tarongí 

Pere Campaner

Josep Maroto

Antonio Saavedra

tecnica@teatreprincipal.com

Susana Fuentes, cap d'Administració

Toni Cañellas, cap de sala

M. Eugenia Marina

Esther Moralejo

Lidia Carillo

Albert Abad

Estefanía García

Cati Abellán

Paquita Martínez

Adrià Aragunde

Francisco Canet

administracio@teatreprincipal.com

Pere Víctor Rado

M. Francisca Mir

Margalida Ripoll

Manuel Velasco

Carles Pujols

Núria Fiol

Mar Fiol

Disset, direcció d'art i disseny gràfic

Helena Rotger, producció audiovisual

Hexel Event, acomodació i auxiliars de taquilla

Astra, seguretat i vigilància

Tomgar, neteja