Equip Humà

La gestió del Teatre Principal està en mans d'un equip humà diversificat en diferents àrees. A continuació teniu una relació de l'organigrama del Teatre.

Presidenta
Sra. Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca

Vicepresidenta
Sra. Bel Busquets, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Vocals
Sr. Jaume Tortella (PSOE)
Sra. Catalina Cirer (PP)
Sr. Guillem Balboa (Més)
Sra. Margalida Isabel Roig Catany (Ciudadanos)
Sra. Magdalena Gelabert (Podem Mallorca)
Sra. Francisca Mora (El Pi)
Sra. María Cristina Macías (Vox)
Sr. Pedro Soler (Grup mixt)

Vocal del Govern de les Illes Balears
Sr. Miquel Company, conseller de Fons europeus, Universitat i Cultura
Suplent: Sra. Catalina Solivellas, directora general de Cultura

Vocal de l'Ajuntament de Palma
Sr. José Hila, batle de Palma
Suplent 1: Sr. Antoni Noguera, regidor de l'àrea de Cultura i Benestar Social 
Suplent 2: Sr. Miquel Àngel Contreras

Secretari
Óscar Tarazona
Suplent: Josep R. Cerdà

Josep R. Cerdà, director gerent

Marta Ferré, adjunta a la direcció

direccio@teatreprincipal.com

Miquel Martorell, cap d'àrea

Juan González

Jaume Fiol

Isabel Aguilar

produccio@teatreprincipal.com

Sastreria
Juan Cruz
Ana Belén Cortés

Bartomeu Homar, cap d'àrea

Anna Murillo

Bea Solivellas

Catalina Cànoves

comunicacio@teatreprincipal.com

Sebastià Amoròs Pinya, cap d'àrea

MAQUINÀRIA ESCÈNICA:

Alfredo Pino

Antonio Saavedra

Elisa Martínez

Rafel Juan

Inma Gimeno

LUMINOTÈCNIA:

Juan Antonio Terrasa

Pere Campaner

Guiem Terrassa

Pedro Niell

Diego Fuentes

AUDIOVISUALS I PROJECTES DIGITALS:

Tòfol Sbert

Pau Tarongí

Josep Maroto

Rubén Ramírez

Rafel Febrer

tecnica@teatreprincipal.com

Óscar Tarazona, cap d'àrea

José Luis Solorzano

Rai Guzmán

Marga Amengual

María Pérez

Eugenia Marina

Albert Abad

Catalina Abellán

administracio@teatreprincipal.com

SERVEIS GENERALS I MANTENIMENT:

Adrià Aragunde

Mariano Meca

Francisco Canet

Francisca Martínez

SALA I TAQUILLA:

Toni Cañellas

Xisca Segovia

capdesala@teatreprincipal.com

Francesc Bonnín, director

Manuel Velasco

Daniel Mulet, director

Xisca Mir, directora

Llorenç Bonet, director

Vicenç Torres

Mar Verdera

Juanma Palacios

Cinètica Produccions
Fotografia i vídeo

Hexel Event
Acomodació i auxiliars de taquilla

Nartha
Neteja

Trablisa
Seguretat i vigilància

Serveis tècnics de suport
Fabián Pereira