Equip

La gestió del Teatre Principal està en mans d'un equip diversificat en diferents àrees. A continuació teniu una relació de l'organigrama del Teatre.

President
Sr. Llorenç Galmés Verger, president del Consell de Mallorca

Vicepresidenta
Sra. Antònia Roca Bellinfante, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni 

Vocals
Sr. Rafel Àngel Bosch Sans (PP)
Sr. Joan Ferrer Ripoll (PSIB-PSOE)
Sra. María Paz Pérez Barceló (Vox)
Sr. Joan Llodrà Gayà (Més per Mallorca)
Sra. Magdalena Vives Fernández (El Pi)

Vocal del Govern de les Illes Balears
Sr. Pedro Vidal Monserrat, secretari autonòmic de Cultura i Esports de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports
Primer suplent: Sra. Ricarda Margarita Vicens Schluhe, directora general de Cultura

Vocal de l'Ajuntament de Palma
Sr. Jaime Martínez Llabrés, batle
Primer suplent: Sr. Javier Bonet Diaz, regidor de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal
Segon suplent: Sr. Rafel Brunet Guerrero, director general de Música i Arts Escèniques

Membres amb veu i sense vot
Óscar Tarazona, secretari
Direcció gerent i direcció adjunta
Secretari general del Consell de Mallorca
Interventora general del Consell de Mallorca

Pendent de concurs públic. 

Contacte: direccio@teatreprincipal.com

Óscar Tarazona, cap d'àrea

José Luis Solorzano

Rai Guzmán

Marga Amengual

María Pérez

Eugenia Marina

Albert Abad

Catalina Abellán

Contacte: administracio@teatreprincipal.com

 
SERVEIS GENERALS I MANTENIMENT:

Adrià Aragunde

Mariano Meca

Francisco Canet

Francisca Martínez

 
SALA I TAQUILLA:

Toni Cañellas

Xisca Segovia

Contacte: taquilla@teatreprincipal.com

Bartomeu Homar, cap d'àrea

Anna Murillo

Bea Solivellas

Catalina Cànoves

Contacte: comunicacio@teatreprincipal.com

Miquel Martorell, cap d'àrea

Juan González

Jaume Fiol

Isabel Aguilar

Contacte:
produccio@teatreprincipal.com
cors@teatreprincipal.com

 
SASTRERIA:

Juan Cruz

Ana Belén Cortés

 
CORS:

Francesc Bonnín, director

Daniel Mulet, director

Xisca Mir, directora

Llorenç Bonet, director

Manuel Velasco, professor de cant

Mar Verdera, professora de teatre

Vicenç Torres, professor de teatre

MAQUINÀRIA ESCÈNICA:

Alfredo Pino

Antonio Saavedra

Pedro Niell

Rafel Juan

Inma Gimeno

 
LUMINOTÈCNIA:

Juan Antonio Terrasa

Pere Campaner

Guiem Terrassa

Diego Fuentes

 
AUDIOVISUALS I PROJECTES DIGITALS:

Tòfol Sbert

Pau Tarongí

Josep Maroto

Rubén Ramírez

Rafel Febrer
 

Contacte: tecnica@teatreprincipal.com

Cinètica Produccions, fotografia i vídeo

Palco 0, acomodació i auxiliars de taquilla

Nartha, neteja

Trablisa, seguretat i vigilància

Planisi gràfic, serveis d'impremta

Fabián Pereira, serveis tècnics de suport