Propostes artístiques

Per fer-nos arribar les vostres propostes artístiques, podeu preparar la documentació i enviar-les amb aquests formularis. Així estareu segurs que les hem rebudes i seran tingudes en compte de cara a la futura programació. Les propostes de producció i coproducció per a la temporada 2022-23 poden enviar-se fins dia 21 de gener de 2022. Les propostes d'exhibició poden enviar-se durant tot l'any.

PROPOSTES DE COPRODUCCIÓ:
El Teatre Principal dona suport al teixit de les arts escèniques col·laborant en la coproducció d’espectacles que, pel seu interès cultural, la seva qualitat i el seu potencial artístic i de distribució, puguin tenir un recorregut en forma de gira. Aquest suport ha de permetre a les companyies o productores invertir en espectacles que puguin rodar tant a les Balears com a fora del territori.

La tria de les propostes de coproducció serà realitzada per una comissió composta per representants del Teatre Principal i d’altres teatres públics de les Illes Balears que vulguin participar-hi. Tendran veu i vot en la selecció aquells espais escènics que es comprometin a la contractació d'algunes de les propostes elegides. En el procés de valoració, es tendran en compte tant les qualitats artístiques de la proposta com la solidesa del pla de producció i explotació de l’espectacle.

Es prioritzaran aquells projectes que:

1-Tenguin una vinculació directa amb els objectius descrits al pla de direcció del Teatre Principal (2019-2023) que aprovat pel patronat de la fundació i publicat a la web del teatre.
2-Reforcin el teixit productiu i impulsin la consolidació de les empreses d'arts escèniques de les Illes Balears.
3-Incorporin creadors i intèrprets vinculats a les Illes Balears en el seu equip artístic.
4-Hagin estat creats en el marc de programes de residències de creació finançats pel Teatre Principal
5-Promoguin l'estrena d'obres d'autors vius de les Illes Balears o bé estiguin basades en el patrimoni literari i teatral propi.
6-Emprin la llengua catalana com a vehicle d’expressió, en el cas del teatre.
7-Hagin estat vinculats a projectes de residència a teatres públics de les Illes Balears o bé a centres de creació amb conveni amb el Teatre Principal de Palma.
8-Tenguin altres coproductors o acords de distribució que garanteixin la projecció de l'espectacle fora de Mallorca.
9-Presentin un pla d'explotació sòlid i realista.

Els criteris del paràgraf anterior no són requisits indispensables perquè el projecte sigui valorat. Poden presentar-se propostes que no els compleixin tots.

El pressupost dels projectes ha de presentar-se amb el format del model que s'adjunta. Aquest pressupost ha de basar-se en l'acord de salaris pactat amb AAAPIB i Illescena, i podrà ser negociat posteriorment a partir de l'aportació final que estipuli el Teatre Principal.

El Teatre Principal aportarà, com a coproductor:

A) APORTACIÓ ECONÒMICA
Una dotació pressupostària (específica per a cada projecte i que inclou IVA) que ha d'incloure els costos de:

- Part de la despesa de producció
- Despesa d'una residència artística
- Preestrena a un teatre de la part forana
- Funció d'estrena al TP

Aquesta dotació no serà superior al 70% del total del cost de la producció. Descarrega el model a:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSAAJrsDQwMo66sA6dVFClBCSFpT4Rz6/edit?usp=sharing&ouid=106984274316288783801&rtpof=true&sd=true

B) RESIDÈNCIA
Un període de residència tècnica que es pot dur a terme al Teatre Principal o a un dels teatres de la part forana que conclou amb mostra oberta o preestrena.

C) APORTACIÓ EN ESPÈCIES
- Assessoria  a la producció, dins la mesura de les possibilitats del TP.
- Materials de vestuari i escenografia de repertori que estiguin disponibles (seran cedits durant tot el període d’explotació de l’obra).
-Materials de promoció: vídeos, fotos, seguiment a xarxes del projecte, enregistrament de l’obra un cop produïda i altres elements que pugui proveïr el departament de comunicació. Aquesta partida està cuantificada al pressupost model.

D) EXHIBICIÓ I GIRA
Compra de bolos addicionals (entre 1 i 3) per a exhibició al TP o als teatres de la part forana, si aquests el sol·liciten dins la gira inicial de l'espectacle. Retransmissió en streaming en directe d'una de les funcions al Teatre Principal, remunerada en concepte de drets d'imatge amb el percentatge de caixet que es pacti amb les associacions del sector.

Un cop feta aquesta gira inicial, la distribució correrà a càrrec de la companyia coproductora, que haurà de retornar al Teatre Principal, a partir de la funció número 10, una quantitat en concepte de retorn de la coproducció, que es calcularà com un percentatge de la partida d'amortització inclosa al preu del bolo.

E) STREAMING I DRETS AUDIOVISUALS
El Teatre Principal, a més d'enregistrar l'espectacle amb finalitats promocionals i d'arxiu, es reserva el dret preferent per difondre l'enregistrament de l'espectacle mitjançant la plataforma Principal a la carta. Per això, paral·lelament al contracte de coproducció escènica, es signarà un contracte de producció audiovisual entre ambdues entitats que especificarà en quines condicions i terminis es farà ús d'aquest enregistrament. La proposta de coproducció teatral ha d'incloure aquest punt com a part de l'explotació de l'espectacle amb les condicions i terminis que el sol·licitant consideri adequats al seu projecte.

FORMULARI: https://forms.gle/cfhiuFUdG58fBYoJ7

TERMINI: 21.1.2022 fins a les 15h

Podeu consultar aquí  l'acord de salaris entre Teatre Principal, AAAPIB i Illescena per a les coproduccions.

PROPOSTES D'EXHIBICIÓ PER A SALA GRAN I SALA PETITA:
Enviau un correu a direccio@teatreprincipal.com especificant, a més de la informació sobre l'espectacle, la seva fitxa tècnica, la disponibilitat temporal i les condicions econòmiques.