Work team

Please find below the organizational chart of our theatre.

Sra. Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, Presidenta
Sra. Bel Busquets, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Política Lingüística, Vicepresidenta
Sr. Josep R. Cerdà, Secretari i director gerent

 
Vocals
Sr. Jaume Tortella (PSOE)
Sra. Catalina Cirer (PP)
Sr. Guillem Balboa (Més)
Sra. Magdalena Gelabert (Podem Mallorca)
Sra. Francisca Mora (El Pi)
Sra. Margalida Isabel Roig Catany (Ciudadanos)
Sra. María Cristina Macías (Vox)
Sra. Catalina Solivellas (Govern de les Illes Balears)
Sr. José Hila (Ajuntament de Palma)
Sr. Antoni Noguera (suplent Ajuntament de Palma)

Josep R. Cerdà, Managing Director

Marta Ferré, Assistant General Manager

direccio@teatreprincipal.com

Miquel Martorell, Head of Production

Juan F. González

Jaume Fiol

produccio@teatreprincipal.com

Bartomeu Homar, Head of Communication

Anna  Murillo

MPau Ruiz

comunicacio@teatreprincipal.com

Sebastià Amoròs, Head of Technical Area

Bernat Damians 

Marga Amengual

Alfredo Pino

Rafel Joan

Mariano Meca

Joan A. Terrassa 

Antoni Salom

Guiem Terrassa

Diego Fuentes 

Tòfol Sbert

Pau Tarongí 

Pere Campaner

Josep Maroto

Antonio Saavedra

tecnica@teatreprincipal.com

Susana Fuentes, Head of Administration

Toni Cañella

M. Eugenia Marina

Esther Moralejo

Lidia Carillo

Albert Abad

Estefanía García

Cati Abellán

Paquita Martínez

Adrià Aragunde

Francisco Canet

administracio@teatreprincipal.com

Pere Victor Rado 

Francesca Mir 

Margalida Ripoll 

Manuel Velasco

Carles Pujols

Núria Fiol

Mar Fiol

 

 

Disset, Graphic Design

Helena Rotger, Audiovisual Production

Hexel Event, Ushers and Ticket box office Assistances

Astra, Security

Tomgar, cleaning