Work team

Please find below the organizational chart of our theatre.

Sra. Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, Presidenta
Sra. Bel Busquets, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Política Lingüística, Vicepresidenta
Sr. Josep R. Cerdà, Secretari i director gerent

 
Vocals
Sr. Jaume Tortella (PSOE)
Sra. Catalina Cirer (PP)
Sr. Guillem Balboa (Més)
Sra. Magdalena Gelabert (Podem Mallorca)
Sra. Francisca Mora (El Pi)
Sra. Margalida Isabel Roig Catany (Ciudadanos)
Sra. María Cristina Macías (Vox)
Sra. Catalina Solivellas (Govern de les Illes Balears)
Sr. José Hila (Ajuntament de Palma)
Sr. Antoni Noguera (suplent Ajuntament de Palma)

Josep R. Cerdà, Managing Director

Marta Ferré, Assistant General Manager

Lidia Carillo, secretary

direccio@teatreprincipal.com

Miquel Martorell, Head of Production

Juan F. González

Jaume Fiol

produccio@teatreprincipal.com

Bartomeu Homar, Head of Communication

Anna  Murillo

MPau Ruiz

comunicacio@teatreprincipal.com

Sebastià Amoròs Pinya, Head of Technical Area

Bernat Damians Janes

Marga Amengual, secretary

Alfredo Pino Timoner

Rafel Joan Salleras

Mariano Meca Martínez

Joan A. Terrassa Amengual

Antoni Salom

Guiem Terrassa Amengual

Diego Fuentes Sastre

Tòfol Sbert

Pau Tarongí Saleta

Pere Campaner

Josep Maroto

Antonio Saavedra

tecnica@teatreprincipal.com

Susana Fuentes, Head of Administration

Toni Cañellas

M. Eugenia Marina

Esther Moralejo

Cati Abellán

Paquita Martínez

Adrià Aragunde

Francisco Canet

administracio@teatreprincipal.com

administracio@teatreprincipal.com

Pere Victor Rado Bauza, Titular choir and Juvenil choir director

Francesca Mir Pizà, Infantil choir director

Margalida Ripoll Moyà, Petitons choir director

Carles Pujols Gómez, Infantil choir and Juvenil choir teacher 

Núria Fiol, Petitons choir teacher

Manuel Velasco, Singing teacher

Tomgar, Cleaning

StudioRoses, Graphic Design

Ángela Nicolau, Audiovisual Production

Hexel Event, Ushers and Ticket box office Assistances

Astra, Security

Tomgar, cleaning