Work team

Please find below the organizational chart of our theatre.

Sra. Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, Presidenta
Sra. Bel Busquets, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Política Lingüística, Vicepresidenta
Sr. Josep R. Cerdà, Secretari i director gerent

 
Vocals
Sr. Jaume Tortella (PSOE)
Sra. Catalina Cirer (PP)
Sr. Guillem Balboa (Més)
Sra. Magdalena Gelabert (Podem Mallorca)
Sra. Francisca Mora (El Pi)
Sra. Beatriz Camiña (Ciudadanos)
Sra. María Cristina Macías (Vox)
Sra. Catalina Solivellas (Govern de les Illes Balears)
Sr. José Hila (Ajuntament de Palma)
Sr. Antoni Noguera (suplent Ajuntament de Palma)

Josep R. Cerdà, Managing Director

Marta Ferré, Assistant General Manager

Marga Amengual, secretary

Miquel Martorell, Head of Production

Juan F. González

Jaume Fiol

Bartomeu Homar, Head of Communication

Anna  Murillo

Rosa Calafell

Sebastià Amoròs Pinya, Head of Technical Area

Alfredo Pino Timoner

Bernat Damians Janes

Tòfol Sbert Pizà

Pau Tarongí Saleta

Joan A. Terrassa Amengual

Rafel Joan Salleras

Mariano Meca Martínez

Guillem Terrassa Amengual

Diego Fuentes Sastre

Josep Lluís Maroto

Susana Fuentes, Head of Administration

Eugenia Marina Travería

Francisca Martínez Carretero

Catalina Abellán Carbonell

Francisco Canet

Pere Victor Rado Bauza, Titular choir and Juvenil choir director

Francesca Mir Pizà, Infantil choir director

Margalida Ripoll Moyà, Petitons choir director

Carles Pujols Gómez, Infantil choir and Juvenil choir teacher 

Núria Fiol, Petitons choir teacher

Manuel Velasco, Singing teacher

Tomgar, Cleaning

StudioRoses, Graphic Design

Ángela Nicolau, Audiovisual Production

Hexel Event, Ushers and Ticket box office Assistances

Astra, Security

Tomgar, cleaning