Work team

Please find below the organizational chart of our theatre.

Hble. Sr. Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de Mallorca, President
Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, Vice-president
Hble. Sr. Carlos Forteza Garau, Secretary and General Manager

Spokespersons
Hble. Sr.  Joan Rotger Seguí (PP)
Hble. Sra. Catalina Cirer Adrover (PP)
Hble. Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles (PSOE)
Hble. Sr. Mercè Bujosa Estarellas (Més)
Hble. Sr. Iván Sevillano (Podem Mallorca)
Hble. Sr. Antoni Pastor (El Pi)
Hble. Sra. Catalina Serra (Ciudadanos)
Hble. Sra. Francesca Tur Riera. Suplent: Joana Català (Govern de les Illes Balears)
Hble. Sr.  José Hila Vargas. Suplent: Llorenç Carrió Crespí (Ajuntament de Palma)

Carlos Forteza Garau, Managing Director

Mònica Pérez Blanquer, Deputy Director

Margalida Amengual, Secretary

Miquel Martorell, Head of Production

Juan F. González

Nadir Peressini

Bartomeu Homar, Head of Communication

Sebastià Amoròs Pinya, Head of Technical Area

Alfredo Pino Timoner

Bernat Damians Janes

Tòfol Sbert Pizà

Pau Tarongí Saleta

Joan A. Terrassa Amengual

Rafel Joan Salleras

Mariano Meca Martínez

Guillem Terrassa Amengual

Diego Fuentes Sastre

Josep Lluís Maroto

Susana Fuentes, Head of Administration

Eugenia Marina Travería

Francisca Martínez Carretero

Catalina Abellán Carbonell

 

Francisco Canet

Pere Victor Rado Bauza, Titular choir and Juvenil choir director

Francesca Mir Pizà, Infantil choir director

Margalida Ripoll Moyà, Petitons choir director

Carles Pujols Gómez, Infantil choir iand Juvenil choir teacher 

Vicenç Torres Salas, Petitons choir teacher

Manuel Velasco, Singing teacher

Tomgar, Cleaning

StudioRoses, Graphic Design

Cristina Delgado, Marketing & Digital Communication

Ángela Nicolau, Audiovisual Production

Hexel Event, Ushers and Ticket box office Assistances

Astra, Security

Tomgar, cleaning