Dramatized reading Small Hall

April

Les cançons perdudes

Les cançons perdudes

Season:

2018/2019

April, 13

9 p.m.

Duration

50 minutes

Languages

Catalan

Price

3 euros

Les cançons perdudes és l’esforç per ajuntar les peces d’un puzzle dispers, d’un puzzle a qui n’hi falten moltes de peces. Les cançons perdudes és teatre documental a la recerca de la memòria contra l’oblit, del record contra la indiferència. És la reconstrucció d’una  vida, la de Margaret Zimbal, que va lluitar al front de Mallorca durant la guerra civil espanyola, tot i que era alemanya. Seguint les seves passes, aquelles que hem pogut esbrinar, viatgem amb ella des de Berlin a Madrid, Mallorca i Saragossa per assistir a la seva lluita, per completar un cercle que ens descobreix que ahir potser és avui.

Les cançons perdudes és una representació teatral, però és també una classe d’història viva, la narració d’uns fets a través de documentació, l’escenificació de la historia i en conseqüència la mostra d’una realitat que obre dubtes sobre aquelles qüestions que la investigació no ha pogut completar. Un joc teatral on el públic és interrogat i on el coneixement de fets passats rebota fins al present amb preguntes.

Share: