Dramatized reading Small Hall

September

In ex cloure Jaume Miró

Bibilonis

September, 13

8 p.m.

September, 14

8 p.m.

Duration

40 minutes

Price

5 euros

Jaume Miró és un dels dramaturgs mallorquins amb més projecció en el panorama escènic illenc. Des que el 2012 va guanyar el Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics amb Diari d’una miliciana, la seva trajectòria no ha fet més que créixer. Ara ens presenta In ex cloure, la proposta amb la qual ha estat treballant durant el primer semestre de 2019 com a Autor Resident del Teatre Principal. Es tracta d’una peça de teatre documental en la qual, a partir d’uns fets succeïts durant la Guerra del 36, fa una recerca de respostes sobre preguntes que fins ara no s’han pogut plantejar. Aquesta recerca, en la família de Joan Bibiloni, i dels seus fills, Marc i Frederic, vol respondre a preguntes que són perfectament exportables a altres famílies: De quins secrets familiars ens han protegit a ca nostra? Com influencien aquests secrets al que jo som ara? De quina manera condicionen la meva vida? Qui són els nostres exclosos familiars?  I per què ho són? Els podem perdonar?

Idea i direcció
Jaume Miró

Intèrprets
Joan Bibiloni
Marc Bibiloni
Frederic Bibiloni
Share: