Music Great Hall

January

Germania 500 Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Season:

2021/2022

January, 27

8 p.m.

Duration

50 minutes

Price

30 euros

L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears estrenarà la composició Germania 500, d'Antoni Mairata, amb textos de Maribel Servera, narració de Rodo Gener i veu de Marian Lush. 

Composició
Antoni Mairata, estrena

Text
Maribel Servera

Narració
Rodo Gener

Veu
Marian Lush

Director
Bernat Quetglas

Orquestra Simfònica Illes Balears

Share: