Theater Small Hall

October

Slam de Dramaturgia Creació en directe de textos dramàtics

Season:

2021/2022

October, 23

6 p.m.

Duration

90 minutes

Price

5 euros

El Teatre Principal de Palma, en col·laboració amb l’Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, ha organitzat el primer Slam de Dramatúrgia de les Illes Balears.

Slam consisteix en un repte d’escriptura basat en la creació en directe d’una peça teatral. Les dramaturgues o dramaturgs que hi concursin hauran de crear, a temps real i amb les premisses que dicti el públic, una obra teatral.

Aquesta activitat comptarà amb 3 dramaturgues i/o dramaturgs participants que s'hauran seleccionat mitjançant concurs.

Presentadora
Alicia Garau

Intèrprets
Alexandra Palomo Raymond
Joan Miquel Artigues
Lucía Sanchez
Joan Manel Vadell 

Espai sonor en directe
Sara Mingolla 

Dramaturgs participants
Maria Antònia Mateu
Manel Ismael Serrano
Marina Salas

Share: