Theater Small Hall

October

Slam de dramatúrgia IV Setmana de la dramatúrgia

Season:

2022/2023

October, 23

noon

Duration

75 minutes

Languages

Català

Recommended age

From 12 years

Amb motiu de la IV Setmana de la dramatúrgia, l’Associació de dramaturgues i dramaturgs de les Illes Balears, juntament amb el Teatre Principal de Palma, organitza l’SLAM de dramatúrgia de les Illes Balears. SLAM consisteix en un repte d'escriptura basat en la creació en directe d'una peça teatral. Les dramaturgues o dramaturgs que hi concursin hauran de crear, a temps real i amb les premises que dicti el públic, una obra teatral.

Share: