Cinema Great Hall

September

Mostra de Cinema Romanès

R.M.N.

Season:

2023/2024

September, 28

8 p.m.

Duration

105 minutes

Languages

Romanian with Spanish subtitles

Recommended age

From 12 years

En col·laboració amb l'Instituto Cultural Rumano, el Teatre Principal acull la gala inaugural de la Mostra de Cinema Romanès projectant el film R.M.N., del director Cristian Mungiu (2022), un dels fundadors de la Nueva Onada de Cinema Romanès.


Share: