Nov. 26, 2020

El patronat aprova la programació i el pressupost per 2021 que puja a 5’6 milions

També ha aprovat activar el consell assessor tècnic, previst als estatus

El patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma s’ha reunit avui dematí de forma telemàtica en una sessió en la qual s’ha aprovat, entre d’altres punts, la programació per al primer semestre de l’any que ve i el pressupost del teatre per a l’any 2021.

Així, el pressupost del Teatre Principal per a 2021 serà de 5.604.452,17 euros, dels quals 1.091.535,6 euros seran per amortitzar el préstec de la reforma del passat 2007.

El patronat també ha aprovat la constitució del Consell assessor tècnic, una figura prevista als estatuts de la Fundació però que fins ara no s’havia activat. 

Aquest consell ha de “proposar les grans línies i els criteris que han de regir les activitats de la Fundació i proposar al Patronat l'aprovació del pla d'actuació per a cada exercici i, al seu dia, la memòria anual corresponent”, segons precisen els estatuts.

El consell assessor tècnic estarà format per un membre proposat per cada una d’aquestes associacions professionals: Associació d’Actors i Actrius Professional de les Illes Balears, Illescena, Associació de Dramaturgs de les Illes Balears, Promúsics Mallorca, Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears i Associació d’Escriptors en Llengua Catalana; i per quatre persones amb un reconegut prestigi dins del món de les arts escèniques i musical que són Joan Arrom, Eulàlia Salbanyà, Maria Antònia Oliver i Martí Fons, sempre segons la proposta elevada per part de la direcció del Teatre Principal.

Així mateix, el patronat de la FTPP ha aprovat la integració del Teatre Principal dins l’Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears i dins de les entitats Òpera Europa i Òpera llatinoamericana.

A més, a partir d’ara les actes del patronat de la FTPP podran ser consultades al web del Teatre Principal, al portal de transparència.


News