April 5, 2019

Els professionals de l’escena reflexionen sobre el canvi de paradigma en els processos de creació

El Teatre Principal organitza una jornada de debat amb diferents agents del món de les arts vives a les Illes en un programa conjunt amb EIMA i CINE 

Aquest divendres, el Teatre Principal ha organitzat a la Sala Petita una pràctica de reflexió i de treball amb diferents agents de les arts escèniques a les Illes. El debat s’ha plantejat amb un repte teòric que és el de com transformar un espai d’exhibició en un espai de creació.

En aquesta jornada, hi han participat més de 20 professionals en els seus diferents àmbits (artistes, gestors, productors, directors, dramaturgs...) a més d’altres convidats com Elena Carmona, directora artística del centre de creació El Graner de Barcelona; Biel Jordà, director de CINE de Sineu; Joan Matamalas, director del Teatre d’Artà; i Sonia Martínez, coordinadora d’activitats culturals i educatives del centre d’art Bombas Gens.

Grups de treball

Durant la sessió s’han format quatre grups de treball d’entre cinc i sis persones on han parlat de quatre aspectes vinculats al procés de creació: l’artista, l’espai, els recursos i les connexions.
S’ha debatut sobre l’actual canvi de paradigma on les sales passen de ser simples contenidors d’exhibició a estructures dinàmiques, generadores d’idees i activadores de recursos.

Mónica Pérez, adjunta de direcció del Principal, ha comentat que “els recursos han de ser fèrtils, és a dir, han de generar nous recursos, d’on puguin néixer nous projectes”. Pérez ha insistit en la necessitat de “canviar l’enfocament des de la individualitat a allò col·lectiu”. 

D’altra banda la coreògrafa i directora del centre de dansa EIMA, Maria Antònia Oliver, ha dit que “s’ha d’acabar amb la tradició de la jerarquització dins l’àmbit del teatre a les Illes”.

Sobre els recursos, s’ha coincidit en la importància d’elaborar un mapeig dels mateixos on tots els agents puguin tenir coneixement de què ofereix cada espai, cada centre o cada productora teatral.

Pel que fa als reptes en les connexions, s’ha subratllat la necessitat de potenciar la feina de comunicació en xarxa de creadors, espais de residències i altres institucions de les arts escèniques.

També s’ha parlat de l’artista com a cos polític i activador del pensament, que genera noves complicitats i que no es limita a la creació sinó que també co-crea i co-pensa en col·laboració amb els altres agents del seu entorn.

Conclusions

Les conclusions de l’encontre es recolliran així en un document d’accés públic i es proposaran altres trobades per seguir fomentant el diàleg i l’intercanvi de coneixements entre els diferents agents.

Aquesta sessió s’ha emmarcat dins del conveni de col·laboració que el Teatre Principal té amb els centres de residències de CINE (Sineu) i EIMA (Maria de la Salut) a través del qual s’ofereixen activitats d’intercanvi i encontre per a professionals del sector.News