8 de setembre de 2017

Els cors del Teatre Principal cerquen noves veus

El Teatre Principal de Palma celebrarà les proves d’ingrés als diferents cors els dies 23, 28, 29 i 30 de setembre.

Les proves per ingressar en algun dels tres cors filials, és a dir, el cor Petitons, Infantil o Juvenil, tindran lloc els dissabtes 23 i 30 de setembre de 10 a 13 hores. No és necessària la inscripció prèvia i s’atendrà a cada aspirant seguint l’ordre d’arribada al Teatre Principal.

Les proves per entrar en el Cor del Teatre Principal, el cor titular, seran els dies 28 i 29 de setembre i 2, 4 i 6 d'octubre. En aquest cas, sí és necessari fer una inscripció prèvia enviant un correu electrònic a n.peressini@teatreprincipal.com. Una vegada incrits, se'ls enviarà el repertori a preparar.

Tots els interessats han de dur una fotografia carnet i, a més, els majors de 18 anys un fotocòpia del document nacional d’identitat.

Les proves tindran lloc a la Sala de Cors del Teatre Principal, que té l’entrada per la Costa del Teatre.Notícies