Música Sala Gran

juliol

La croada dels nins Fi de curs de les Aules Teatrals

Cor Juvenil

Temporada:

2019/2020

Diumenge 12 juliol

19:00 hores

Durada

60 minuts

Preu

5 euros

Un muntatge a partir del poema de Bertolt Brecht, en una adaptació lliure per veu gest i teatre d’objectes. La croada dels nins relata com nins jueus, polonesos i alemanys emprenen un viatge per cercar refugi en un poble de Polònia durant la Segona Guerra Mundial.

Direcció artística  i proposta  
Carles Pujols

Direcció musical 
Pere Víctor Rado


#CorsTeatrePrincipal

#ElPrincipaldetothom
Facebook
Teatreprincipaldepalma
Instagram
teatreprincipal
Twitter
teatreprincipal
Compartir: