Dilluns 23 març 2020

Suspensió dels terminis de tramitació dels procediments administratius

Atesa la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus

Atesa la declaració d’estat d’alarma a l'estat espanyol, queden suspesos i interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments administratius que la Fundació Teatre Principal de Palma duu a terme com a Ens del Sector Públic, mentre tingui vigència la situació d’estat d’alarma, a excepció dels procediments i resolucions que es refereixin a situacions vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

Quan finalitzi la suspensió la Fundació informarà sobre la represa dels terminis i procediments i, en cas que sigui necessari, publicarà noves dates i terminis que afectin la tramitació de procediments administratius.

Aquestes mesures figuren a la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 (link directe al BOE).


Notícies