Dimarts 05 novembre 2019

Convocam les I Jornades de Creació i Producció

Seran els dies 9 i 10 de desembre

El Teatre Principal organitza, els dies 9 i 10 de desembre, les primeres Jornades de Creació i Producció. Aquest encontre, obert a tots els professionals de les arts escèniques de Mallorca, tendrà com a objectiu la presentació del nou projecte de suport a la creació del Teatre Principal, i es desenvoluparà en diferents blocs que alternaran la presentació dels projectes amb diverses sessions formatives amb experts del sector.

La primera jornada tindrà com a eix la informació sobre els nous criteris de producció, coproducció i exhibició del Teatre Principal per tal que tots els agents de sector puguin conèixer-los. Les dues jornades tindran una primera part informativa, i una segona part de treball en grups de cara a desenvolupar les propostes presentades. La segona jornada estarà dedicada als Centres de Creació, per tal de presentar les experiències de la feina que s'hi ha duit a terme en el marc dels convenis amb la Fundació Teatre Principal, i establir les bases del seu futur funcionament.

Les jornades, de caràcter gratuït, tindran lloc al teatre en horari de 10 a 14h i de 15 a 19h. La inscripció es podrà fer a partir de dia 12 i fins dia 29 de novembre, a través d'aquest enllaç.

Més informació en aquest apartat: https://www.teatreprincipal.com/ca/creacio/i-jornades-de-creacio-i-produccio/ 


Notícies